Partners

Certificeringen

Informatiebeveiliging zit in ons DNA

Certificeringen

Informatiebeveiliging zit in ons DNA

Certificeringen

Bij alles wat wij doen staat informatiebeveiliging centraal. SEVENP hecht heel veel waarde aan jouw privacy en wij gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Met onze certificeringen tonen wij aan dat onze informatiebeveiligingsprocessen uitstekend op orde zijn. Zo weet je zeker dat wij jouw gegevens goed beschermen. Een geruststellend idee!

ISO27001 - met dit certificaat is jouw data bij ons in veilige handen

ISO 27001

ISO 27001 is de internationale, wereldwijd erkende, norm op het gebied van informatiebeveiliging. Dit certificaat geeft aan dat wij ons beleid, processen, functies, instrumenten en standaarden goed hebben ingericht wat betreft het beveiligen van jouw informatie. Concreet vertaalt ons ISMS zich in maatregelen met betrekking tot:

 • Beveiligingsbeleid.
 • Beveiligingsorganisatie.
 • Classificatie en beheer van de bedrijfsmiddelen.
 • Beveiligingseisen ten aanzien van het personeel.
 • Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving.
 • Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen.
 • Toegangsbeveiliging.
 • Ontwikkeling en onderhoud van systemen.
 • Informatiebeveiliging.
 • Incidentmanagement.
 • Continuïteitsmanagement.
 • Naleving.
NEN partner logo

NEN7510 partner

Als zorginstelling wil je goed omgaan met de gegevens van jouw cliënten of patiënten. De persoonlijke gezondheidsinformatie in het zorgverleningsproces moet goed beveiligd zijn. Hoewel de basisprincipes hetzelfde zijn, is NEN 7510 een Nederlandse specificatie van ISO 27001 voor de zorgsector. SEVENP is NEN 7510 partner en hiermee geven wij jou als zorginstelling extra vertrouwen dat je uitbestede IT in goede handen is. 

Data Pro Certificate: hiermee zijn wij AVG-proof

Data Pro Certificate

NLdigital heeft samen met haar leden de Data Pro Code ontwikkeld, wat een concrete invulling is van de eisen van de AVG. Deze gedragscode is specifiek bedoelt voor ICT-bedrijven die in opdracht van anderen data verwerken. De Data Pro Code is de eerste gedragscode onder de AVG die door de Autoriteit Persoonsgegevens is goedgekeurd. Met het Data Pro Certificaat is SEVENP dus AVG-proof!

Door de wondere wereld van SEVENP te betreden, ga je akkoord met het gebruik van cookies op deze website. Informatie hierover vind je in ons Privacy Statement.

Door de wondere wereld van SEVENP te betreden, ga je akkoord met het gebruik van cookies op deze website. Informatie hierover vind je in ons Privacy Statement.