Security & Privacy

Privacy Maturity Scan

Een succesvolle privacy-strategie

Privacy Maturity Scan

Een succesvolle privacy-strategie

Privacy Maturity Scan

Als organisatie wil je optimaal voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de AVG. Je wilt namelijk goed omgaan met de privacy van klanten. Maar heb je ook duidelijk of je deze verantwoordelijk goed hebt ingevuld? Wij kunnen je hiermee helpen! Om inzicht te krijgen of en in welke mate je voldoet aan de wet voor gegevensbescherming, bieden wij een Privacy Maturity Scan aan. Deze scan kan daarnaast worden aangevuld met een inspectie van kritieke punten van jouw ICT-infrastructuur.

Onze aanpak bij een Privacy Maturity Scan

Wees in control en bepaal de privacy-volwassenheid van jouw organisatie

Management en procedures

Procedures en verant-woordelijkheden moeten duidelijk in de organisatie zijn belegd.

Beveiliging

Bescherming van persoonsgegevens kan niet zonder goede IT-beveiliging.

Persoonsgegevens

Bepaal welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor verwerking.

Verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met privacy-by-design en privacy-by-default.

Betrokkenen

Wees transparant naar betrokkenen en zorg voor goede procedures waarbij zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Derde partijen

Sluit met alle verwerkers een goede verwerkers-overeenkomst en controleer deze periodiek. 

Cultuur en bewustwording

Aandacht voor awareness. Een goed privacy-beleid werkt alleen als de medewerkers op de hoogte zijn van het belang van privacy.

Monitoring

Sluitstuk van een goed privacy-programma is monitoring en handhaving om bij te sturen waar nodig.

Door de wondere wereld van SEVENP te betreden, ga je akkoord met het gebruik van cookies op deze website. Informatie hierover vind je in ons Privacy Statement.

Door de wondere wereld van SEVENP te betreden, ga je akkoord met het gebruik van cookies op deze website. Informatie hierover vind je in ons Privacy Statement.